WGBO

Volgens de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) heeft u recht op het volgende:

Begrijpelijke informatie over de medische situatie

Als u vragen heeft over uw medische situatie kunt u dat altijd aan mij vragen of een afspraak met mij maken. Ik zal u uitleggen wat het doel van de behandeling is, hoe lang ik denk dat de behandeling gaat duren, de slagingskansen van de behandeling en wat de risico’s, zoals mogelijke bijwerkingen, zijn. U kunt altijd zeggen wat u wilt weten over uw situatie. In sommige gevallen mag ik informatie achterhouden. Dit mag alleen als ik denk dat de informatie schadelijk is voor u.

Toestemming geven voor een medische behandeling

Voor ik aan de behandeling begin, zal ik met u bespreken wat ik wil gaan doen, het behandelplan. U kunt de behandeling weigeren. Heeft u al toestemming gegeven voor de behandeling, dan kunt u die toestemming ook weer intrekken. Ik moet naar u luisteren. Er zijn echter wel enkele uitzonderingen.

Inzage in het medisch dossier

Als u inzage wilt in uw medisch dossier, dan kunt u dat altijd aan mij vragen. Voor kinderen jonger dan 16 jaar hebben de ouders ook recht op inzage. Als het kind ouder is dan 12 jaar, dan kan het kind bezwaar hier tegen maken. Ik zal beoordelen of dit bezwaar gegrond is.

Privacy en geheimhouding van medische gegevens

Ik ben als zorgverlener op grond van de beroepscode verplicht uw gegevens geheim te houden.

Vrije artsenkeuze

U bent vrij om te kiezen door wie u behandeld wordt.

Vertegenwoordiging bij wilsonbekwaamheid

In sommige gevallen bent u wilsonbekwaam. Dit betekent dat iemand:
  • De informatie over zijn zorg en/of behandeling niet kan begrijpen en afwegen.
  • Niet begrijpt wat de gevolgen van zijn besluit zijn.
  • En/of geen besluit kan nemen
In het geval van wilsonbekwaamheid zal ik met uw wettelijk vertegenwoordiger over uw behandeling communiceren. Voor meer informatie over de WGBO kunt u terecht op https://www.dwangindezorg.nl/rechten/wetten/wgbo

Links

Loonbedrijf Scheffers
Provoet ProCert CDA

Gegevens

Telefoonnummer: +31 (0) 345 569 438
E-mail: info@scheffers-vanvuuren.nl
Adres: Esterweg 15
4185 NM Est
KVK-nummer: 11016749
AGB-code praktijk*: 96001878
AGB-code zorgverlener*: 96001885
BTW-nummer: NL001354902B19
Bankrekeningnummer: NL36 RABO 0324 1568 20

* Deze AGB codes hebben betrekking op mijn werk als pedicure, niet als reflexzonetherapeut

Openingstijden

Zondag Gesloten
Maandag 9:00-19:00
Dinsdag 9:00-19:00
Woensdag 9:00-19:00
Donderdag 9:00-19:00
Vrijdag 9:00-19:00
Zaterdag 9:00-11:30